Coraz więcej polskich miast zaczyna szerzej spoglądać na temat ekologii i zagospodarowania zieleni, bo te zagadnienia, w dobie postępujących zmian klimatycznych są bardzo ważne. Kutno zamierza dołączyć do grona proekologicznych miejsc na mapie kraju i w odpowiedzialny sposób budować swoją przyszłość. O potrzebie wdrożenia idei zielonego miasta nie raz mówiło się już w kutnowskiej przestrzeni publicznej. Wspominali o tym mieszkańcy oraz samorządowcy. #zieloneKUTNO jest odpowiedzią na zmieniający się klimat i na coraz większą potrzebę zarządzania zielenią miejską w zrównoważony sposób.
Chcemy, aby w najbliższych latach działania miejskie koncentrowały się na rozwiązaniach i inwestycjach, które sprawią, że Kutno będzie wspaniałym miejscem do relaksu, odpoczynku i ekologicznego życia.

Wszystkie ekologiczne działania wykonywane przez miasto będą realizowane pod hasłem #zieloneKUTNO. Będzie można je spotkać w naszych komunikatach na portalach internetowych, w lokalnych mediach i w mediach społecznościowych.

Wśród przedsięwzięć zaplanowanych w ramach tej szeroko zakrojonej akcji znalazły się m.in.: sadzenie drzew w pasach drogowych, utworzenie zielonych ścian na elewacjach budynków i ogrodzeniach, sianie łąk kwietnych, ograniczenie koszenia miejskich trawników, tworzenie nowych zieleńców w tym skwerów i kieszonkowych parków. W planach jest także utworzenie w mieście woonerfów, instalowanie zielonych przystanków, kontynuacja nasadzeń róż, tworzenie miejsc dzikich w mieście, odzyskiwanie powierzchni biologicznie czynnej, tworzenie ogródków fasadowych oraz kutnowskich mini ogródków, nasadzenia geofitów wiosennych, ochrona młodych drzew oraz szeroka kampania edukacyjna w zakresie ekologii. Korzystając z zewnętrznych funduszy chcielibyśmy stworzyć w Kutnie infrastrukturę, która będzie magazynować wodę potrzebną roślinom w okresach suszy.

Pierwsze przedsięwzięcia planowane w ramach akcji #zieloneKUTNO już się rozpoczęły. O ich realizacji oczywiście będziemy informować.

Skip to content