leaf-center-01

Do zadań Biura Zieleni Miejskiej należą:

1.

Nadzorowanie parków, zieleńców i pasów drogowych

Nadzorowanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie i roślinności na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych

2.

Zadrzewienie

Realizowanie decyzji administracyjnych dotyczących zadrzewień

3.

Miejsca pamięci

Nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci

4.

Zagospodarowanie

Planowanie zagospodarowania terenów zielonych

5.

Cmentarz komunalny

Administrowanie Cmentarza Komunalnego w Kuczkowie

6.

Toalety

Funkcjonowanie toalet publicznych

7.

Place zabaw

nadzór nad funkcjonowaniem i utrzymaniem czystości placów zabaw i siłowni zewnętrznych

8.

Bezdomne zwierzęta

Zapobieganie bezdomności zwierząt z rejonu Miasta Kutno

9.

Opłaty targowe

Prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty targowej zgodnie z miejscowymi przepisami

10.

Budżet Obywatelski

Realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego w zakresie zieleni i małej architektury