Owady to najbardziej licznie reprezentowana grupa zwierząt na Ziemi. Niestety populacje niektórych przedstawicieli tej grupy zmniejszają swoją liczebność. Przyczyny tego stanu rzeczy są rożne, a do najczęściej wymienianych należą: intensywne zmiany prowadzone w naszym otoczeniu, ograniczenia terenów zielonych czy chemizacja środowiska.
Aby wspomóc naszych sprzymierzeńców, polecamy:

  • posadzić w swoich ogrodach rośliny miododajne tj. róże, lawendy, jeżówki, chabry, dąbrówki, koniczyny, macierzanki, wrzosy, rdesty, nostrzyki czy kocimiętkę.
  • pozostawić w swoim ogrodzie miejsce "dzikie' w którym pozwolimy wyrosnąć roślinom nazywanych "chwastami".
  • postawić domki dla owadów.
  • kosząc trawnik lub łąkę, sugerujemy pozostawić niewielki fragment bez koszenia, pozwoli on znaleść schronienie dla różnych organizmów. W następnym koszeniu wybierzmy inny fragment do pozostawienia (robimy tak w Parku Wiosny Ludów, w części naturalnej).
  • zakładajmy w miejskiej przestrzeni łąki kwietne.