Zieleń miejska to wkomponowane w przestrzeń zurbanizowaną układy zorganizowanej roślinności - najczęściej w postaci parków, zieleńców, skwerów oraz zieleni drogowej (pasy zieleni, ronda). Roślinność miejska pełni wiele funkcji, a do najważniejszych z nich należą:

  • funkcja ekologiczna - rośliny w przestrzeni miejskiej regulują warunki klimatyczne (akumulują ciepło, zacieniają, łagodzą dobowe wahania temperatury), uczestniczą w obiegu wody, stanowią miejsce bytowania zwierząt, wpływają na tempo wiatrów oraz, co najważniejsze, produkują tlen!
  • funkcja izolacyjna - rośliny stanowią naturalne ekrany, będące barierą dla spalin, hałasu i innych, często niekorzystnych dla człowieka czynników powstających w mieście.
  • funkcja społeczna - zieleń w mieście wpływa pozytywnie na organizm człowieka, zwarte tereny zielone to miejsce wypoczynku i rekreacji. Przebywanie w otoczeniu zieleni redukuje poziom stresu.
  • funkcja dydaktyczna - zieleń miejska bardzo często stanowi bazę dydaktyczną dla najmłodszych i nie tylko. Edukacja obejmuje przede wszystkim poznanie różnorodności biologicznej (gatunki drzew, krzewów i bylin, morfologia roślin, fitogeografia).
  • estetyka miasta - to coraz bardziej istotna rola zieleni. Kompozycja
    i dobór gatunków wpływają istotnie na wygląd miasta, podnosząc jego walory.