Miło nam poinformować, że 21 lutego na Targach Gardenia odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Zieleń w Mieście”. Obszar nad którym pracowali projektanci, obejmował teren między rzeką Ochnią a ul. Barei. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Kutna oraz Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Poniżej znajdziecie protokół z obrad jury.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Posiedzenie Jury konkursu odbyło się w dniu 15-02-2019 r. w Poznaniu.

Laureatami konkursu zostali:

zdobywca I-ej nagrody – Natalia Moskalik – Pont-de-la-Morge (Sion), Szwajcaria/Poznań

zdobywca II-ej nagrody – Dorota Siwek – Lubomino

zdobywca III-ej nagrody –Karolina i Piotr Markowscy – PLANTOTEKA – Garwolin

Wyróżnienia otrzymali:

Karol Dejk – DEJK STUDIO ARCHITEKTURY – Żukowo

oraz

Karolina Dzięgielewska i Karolina Szewczyk – GREEN DECOR – Lusowo

 

Oceny nadesłanych projektów i wyłonienie zwycięzców dokonało Jury w składzie:

prof. dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr hab.inż. arch. kraj. Beata Gawryszewska – SGGW Warszawa

dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek – Politechnika Krakowska

mgr inż. arch. Wojciech Jabłoński – Politechnika Wrocławska

Zastępca Prezydenta Miasta Kutno – Jacek Boczkaja

Kierownik Biura Zieleni Miejskiej – Jarosław Makowski

mgr inż. Małgorzata Bogusławska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów

mgr Bożena Dąbrowska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów

mgr inż. Mariusz Dąbrowski – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów

Skip to content