Jesienią zeszłego roku, między Szkołą Podstawową nr 7 a Żłobkiem Miejskim została wysiana łąka kwietna. Niestety teren został zdewastowany poprzez powstały w między czasie przedept, nie pozwoliło to na całkowity rozwój łąki. Mimo wszystko, kwiaty pojawiły się dość obficie – kwitną maki, len, kąkol polny czy ślaz. Oczywiście jest też moc owadów zapylających – pszczół i trzmieli.