Park miejski im. R. Traugutta zlokalizowany jest w centrum miasta Kutna, a jego powierzchnia zajmuje ponad 4 hektary. Park powstał podczas dwudziestolecia międzywojennego. Był wtedy, podobnie jak dziś, miejscem wypoczynku i rekreacji.

Największy kompleks zorganizowanej zieleni na terenie naszego miasta. Park znajduje się w południowej części Kutna i zajmuje około 17 hektarów.

Najmłodszy kompleks zorganizowanej zieleni na terenie naszego miasta. Park znajduje się w Dolinie rzeki Ochni  i zajmuje około 6 hektarów.