Zwiększona zdolność tzw. małej retencji i dużo estetyczniejszy wygląd ulic, takie efekty niesie za sobą akcja zwiększania powierzchni zielonych w Kutnie. Jako pierwsza wybrana została ulica Wyszyńskiego. Betonowa kostka zniknęła z powierzchni blisko 400 m2, tworząc zupełnie nową powierzchnie biologicznie czynną.  Na nowych „odbetonowanych” terenach założony został trawnik oraz rabaty z roślinami ozdobnymi (berberysy i barwinki). Przeprowadzone prace poprawiły znacznie warunki bytowania drzew rosnących wzdłuż ulicy.

Pracownicy Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej wspólnie z Biurem Zieleni Miejskiej już analizują możliwości realizacji tego rodzaju zadań w kolejny lokalizacjach na terenie miasta. Według wstępnych założeń prace tego rodzaju można będzie przeprowadzić na kolejnym odcinku ulicy Wyszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul. Jana Pawła II), na fragmencie ul. Barlickiego od ul. Kościuszki do ul. Nawrot oraz na ulicy Sienkiewicza od ul. Podrzecznej do ul. Narutowicza.

Skip to content