Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Jest to strategiczny dokument, który ma na celu przygotowanie Kutna na skutki zmian klimatu.

Ma być również bazą do tworzenia i aktualizacji dokumentów dotyczących: gospodarki przestrzennej, zarządzania zielenią miejską, ochrony przed powodziami itp. Zawiera diagnozę obecnej sytuacji klimatycznej, główne zagrożenia, ocenę podatności Kutna na czynniki klimatyczne, analizę ryzyka i szans, wizję adaptacji, a także cele oraz działania priorytetowe.

Aby zapoznać się z dokumentem i podzielić się swoją opinią, wystarczy KLIKNĄĆ TUTAJ.

 

Skip to content