Park miejski im. R. Traugutta zlokalizowany jest w centrum miasta Kutna, a jego powierzchnia zajmuje ponad 4 hektary. Park powstał podczas dwudziestolecia międzywojennego i był wtedy, podobnie jak dziś, miejscem wypoczynku i rekreacji.

Od kilku lat na terenie parku zachodzą spore zmiany, zarówno w zakresie małej architektury jak i szaty roślinnej. Celem niniejszego artykułu jest przegląd gatunków i odmian drzew rosnących na terenie parku (stan na 30 listopada 2020r.). Nie będziemy skupiać się tu na ilości okazów lecz na obecności konkretnego taksonu. Poniższe zestawienie ma na celu przedstawienie bioróżnorodności tego miejsca, a nie zinwentaryzowanie parkowej roślinności. Najważniejsza informacja, że na obszarze parku rośnie prawie 60 gatunków lub odmian drzew, a szczegółowe zestawienie znajdziecie w poniższej tabeli /oprac.J. Makowski/:

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Informacje dodatkowe/ilość/rok wysadzenia/inne

1

Acer campestre

Klon polny

2 egz.

2

Acer negundo

Klon jesionolistny

1 egz.

3

Acer palmatum ‚Orange dream’

Klon palmowy odm.

1 egz./2020r.

4

Acer platanoides

Klon pospolity

pospolity

5

Acer platanoides ‚Crismon Sentry’

Klon pospolity czerwonolistny kolumnowy

2 egz./2020r.

6

Acer platanoides ,Drummondii’

Klon pospolity

1 egz.

7

Acer pseudoplatanus

Klon jawor

pospolity

8

Acer pseudoplatanus ‚Leopoldii’

Klon jawor odm. Leopoldii

1 egz.

9

Acer pseudoplatanus ‚Atropurpureum’

Klon jawor odm. purpurowa

<5

10

Acer tataricum subsp. ginnala

Klon Ginnala

1 egz.

11

Aesculus hippocastanum

Kasztanowiec pospolity, biały

2 egz.

12

Aesculus x carnea

Kasztanowiec czerwony

<10 egz.

13

Alianthus altissima

Bożodrzew gruczołowaty

1 egz./2020r.

14

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

<10 egz.

15

Carpinus betulus

Grab pospolity

2 egz.

16

Carpinus betulus ‚Fastigiata’

Grab pospolity odm. kolumnowa

1 egz./2019r.

17

Catalpa bignonioides

Surmia bignoniowa

1 egz./2019r.

18

Crataegus x media Paul’s Scarlet

Głóg pośredni odm.

1 egz.

19

Fagus sylvatica ‚Purpurea’

Buk zwyczajny czerwonolistny

1 egz./2020r.

20

Fraxinus excelsior

Jesion wyniosły

<10 egz.

21

Fraxinus excelsior ‚Pendula’

Jesion wyniosły odm. zwisła

1 egz.

22

Fraxinus pennsylvanica

Jesion pensylwański

2 egz.

23

Ginkgo biloba

Miłorząb chiński

2 egz./2018r.

24

Liriodendron tulipifera

Tulipanowiec amerykański

2 egz./2017r.

25

Liquidambar styraciflua

Ambrowiec balsamiczny

2 egz./2018r.

26

Malus ‚Red Sentinel’

Jabłoń odm. ozdobna

3 egz.

27

Magnolia ‚Genie’

1 egz./2020r.

28

Magnolia stellata

Magnolia gwiaździsta

1 egz./2020r.

29

Magnolia ‚Susan’

2 egz./2020r.

30

Magnolia ‚Yellow bird’

1 egz./2020r.

31

Morus alba

Morwa biała

2 egz.

32

Padus serotina

Czeremcha amerykańska

1 egz.

33

Parrotia persica

Parocja perska

1 egz./2020r.

34

Platanus x hispanica ‚Acerifolia’

Platan klonolistny

3 egz.

35

Pyrus calleryana ‚Chanticleer’

Grusza drobnoowocowa

8 egz./2020r.

36

Prunus cerasifera ‚Pissardi’

Śliwa wiśniowa

1 egz.

37

Prunus domestica

Śliwa domowa ‚mirabelka’

1 egz.

38

Prunus serrulata ‚Amanogawa’

Wiśnia piłkowana odm. Amonogawa

4 egz./2019r.

39

Prunus serrulata ‚Shimidsu’

Wiśnia piłkowana odm. Shimidsu

2 egz.

40

Prunus triloba

Migdałek trójklapowy

1 egz.

41

Quercus robur

Dąb szypułkowy

<10egz.

42

Quercus robur ‚Fastigiata’

Dąb szypułkowy odm.

1 egz.

43

Quercus rubra

Dąb czerwony

1 egz.

44

Robinia pseudoaccacia

Grochodrzew

pospolity

45

Salix x sepulcralis ‚Chrysocoma’

Wierzba płacząca, żałobna

10 egz.

46

Sorbus aucuparia

Jarzębina pospolita

1 egz.

47

Sorbus x arnoldiana ‚Coral pink’

Jarzab odm. Arnolda

3 egz./2020r.

48

Sorbus ‚Joseph Rock’

Jarząb odm. Joseph Rock

2 egz./2020r.

49

Sorbus intermedia

Jarząb szwedzki

1 egz.

50

Syringia vulgaris

Bez lilak

<10egz.

51

Tilia cordata

Lipa szerokolistna

pospolita

52

Tilia platyphyllos

Lipa drobnolistna

pospolita

53

Ulmus laevis

Wiąz szypułkowy

2 egz.

54

Larix sp.

Modrzew

1 egz.

55

Picea excelsa

Świerk pospolity

<10egz.

56

Picea pungens

Świerk kłujący

3 egz.

57

Pseudotsuga menziesii

Daglezja zielona

1 egz.

57

Thuja occidentalis

Żywotnik zachodni

<10egz.

Skip to content