Od soboty rozpoczynamy sadzenie drzew w naszym mieście. W tym roku, z wiadomych przyczyn, ograniczamy się tylko do realizacji nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji administracyjnych. W sumie w mieście pojawi się ponad 150 drzew, będą to klony zwyczajne, klony polne, klony czerwone, lipy drobnolistne, jarzęby, robinie kuliste i jesiony. Dodatkowo  zamówiliśmy kilka sztuk platanów, ambrowców i jarzębin ozdobnych. Drzewa pojawią się m.in. na ul. Szpitalnej, Troczewskiego i Marii Skłodowskiej-Curie. Warto wspomnieć, że na terenie Parku nad Ochnią wysadzimy ponad 30 drzew.

Dodatkowo przypominamy, że w ramach prac na Placu Wolności, Rynku Zduńskim i zakończonej już rewitalizacji USC, Wydział Inwestycji w ramach nasadzeń zastępczych wysadzi pond 100 drzew.

Skip to content